Vertrouwenspersoon

Pauline is CRP gecertificeerd VertrouwensPersoon Ongewenste Omgangsvormen (VPOO).

Je kunt bij Pauline terecht als vertrouwenspersoon. Als je te maken hebt met pesten, agressie en geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie op het werk. Pauline gelooft dat als je je zorgen, angsten, pijn of twijfels kunt delen, je een hele belangrijke stap op weg naar gezond en duurzaam functioneren zet. Ook al is die stap soms lastig, zij nodigt je daartoe van harte uit. Omdat het kan, het mag en het helpt je echt. Een organisatie waar ruimte is voor jouw ervaring met ongewenste omgangsvormen, bij een onafhankelijke partij zoals ik ben, is een organisatie die bijdraagt aan psychosociale veiligheid. In de huidige Arbowet is dit een belangrijke eis. En dat maakt precies het verschil.

Met een aangestelde vertrouwenspersoon neemt de organisatie verantwoordelijkheid om een plek te creëren waar medewerkers hun hart kunnen luchten. Als vertrouwenspersoon heeft Pauline drie taken, zoals hieronder uitgewerkt.

alt

Opvang Medewerkers

Het opvangen van medewerkers die hun verhaal kwijt willen, is de hoofdtaak. Met een onvoorwaardelijk luisterend oor, neemt Pauline alles serieus. Zij biedt een klankbord voor gedachten en gevoelens waar je mogelijk al lange tijd mee rondloopt of waar je met niemand over kunt praten. Ook kan zij meedenken over eventuele vervolgstappen. Geheimhouding is gegarandeerd en jij blijft eigenaar van jouw verhaal.

Voorlichting

Voorlichting geven over wat ongewenste omgangsvormen zijn, kan duidelijkheid bieden en een platform creëren voor psychosociale veiligheid van medewerkers. Hoe herken je ze? Wat valt eronder? Waarom het helpt om erover te praten en het niet weg te stoppen? Pauline wil goed vindbaar zijn voor medewerkers. Zij zal zich presenteren op de website of anderszins in de organisatie.

Rapportage

In een jaarlijks overleg met de leiding van de organisatie, zal Pauline het management adviseren over mogelijke knelpunten in de onderlinge omgang. Met een gedegen analyse van de behandelde geanonimiseerde zaken, onderbouwt zij de in de organisatie ervaren psychosociale veiligheid. Met mogelijke aanknopingspunten voor een positief vervolg of benodigde aanpak. Steeds gericht op duurzaam en gezond functioneren.