alt

Wishful Acting

De omgekeerde wereld. Binnen ons werk als adviseur, trainer en coach doen wij een beroep op deze nieuwe vorm van gedragsverandering. Algemeen aangenomen is dat ons gedrag met denken begint. Daarna voel je en vandaaruit ga je iets doen. Daarom zijn veel programma’s gericht op ‘anders denken’. Op zich een begrijpelijk uitgangspunt vanuit deze theorie. Figuur 1 beeldt dat uit.

Bij Wishful Acting draaien we dit om. We hebben ontdekt, na jarenlange ervaring en beoefening, dat een nieuw paradigma wenselijk is: we starten bij het anders doen. Het is actie die gewenst is en die volledig past bij jou. Het is geen acteren, al gebruiken we dat woord wel: maar dan in de zin van “handelen/doen/tot actie overgaan”. Vanuit dit anders doen gaan we ons anders voelen en daarmee gaan we anders denken. En precies daar zit de essentie van veranderen. Te vaak blijft het anders bij praten, overdenken en erover fantaseren. Bij wishful acting ga je direct over tot actie. Top! In schema (figuur 2) ziet dat er zo uit:

alt

Wat levert het op?

Wishful Acting is origineel en pakkend. De effecten zijn direct merkbaar in:

  • Meer gezondheid
  • Minder stress
  • Meer plezier in je leven
  • Meer verbinding met jezelf
  • Grotere opbrengst van je acties
  • Aanscherping van je talenten
  • Versterking van je intuïtieve vermogen
  • Meer zelfvertrouwen
  • Minder ongewenst gedrag
  • Meer grip op je gedrag

Het traject

Wishful Acting als traject duurt een jaar. Eerst drie workshops van één dag, en daarna drie herhalingsmomenten van één dagdeel. Omdat het nodig is voortdurend te blijven innoveren, uitproberen en consolideren zijn er om de drie maanden opfrisworkshops van één dagdeel per keer.

Pauline Meursing over Wishful Acting...

“Door vele trainingen, projecten en coaching in bedrijven op het gebied van communicatie, cultuur, persoonlijke effectiviteit en resultaatgerichtheid, ben ik tot het idee gekomen om een concept te ontwikkelen dat direct aansluit bij de eigen kracht van mensen. Mijn liefde voor theater, mijn geloof in zelfrespect van mensen en de verbluffende resultaten van ‘doen’ in plaats van ‘praten over’, komen samen in het concept van Wishful Acting”.